Српска војна лексика и терминологија

Српска војна лексика и терминологија, Београд 2016.

Монографија у дигиталном издању

Воћарска лексика и терминологија у српском језику

Неђо Јошић, Воћарска лексика и терминологија у српском језику, Београд 2016.

Монографија у дигиталном издању

Српска фразеологија и религија

Наташа Вуловић, Српска фразеологија и религија, Београд 2015.

Монографија у дигиталном издању

Граматички и когнитивни аспекти лексичког значења

Стана Ристић, Граматички и когнитивни аспекти лексичког значења, Београд 2015.

Монографија у дигиталном издању

Категорија степена у српском језику

Марина Николић, Категорија степена у српском језику, Београд 2014.

Монографија у дигиталном издању

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику