Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика

Сарадници у радном односу

Др Јасна Влајић-Поповић - научни саветник

Др Марта Бјелетић -  научни саветник

Др Снежана Петровић -   научни светник

Др Маја Калезић - научни сарадник

Др Марија Вучковић - научни сарадник

Др Јелена Јанковић - истраживач-сарадник

Др Жељко Степановић - истраживач-сарадник

Др Ана Тешић - истраживач-сарадник

Соња Манојловић - истраживач-приправник

 

Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ

Сарадници у радном односу

Др Рада Стијовић, научни саветник, редактор и руководилац Пројекта

Др Стана Ристић, научни саветник, редактор, пензионер

академик Милосав Тешић, редактор, пензионер

Мр Љиљана Ного, истраживач-сарадник, редактор, пензионер

Др Радмила Жугић, научни саветник

Мр Васа Павковић, истраживач-сарадник, редактор

Mр Радојка Вуксановић, истраживач-сарадник, редактор

Др Неђо Јошић, научни сарадник, редактор

Мр Милорад Симић, истраживач-сарадник, редактор, пензионер

Мр Милица Вујанић, истраживач-сарадник, редактор, пензионер

Др Ружица Бајић Левушкина, научни сарадник, помоћни редактор

Др Драгана Ратковић, виши научни сарадник, помоћни редактор

Др Ивана Лазић-Коњик,  виши научни сарадник, редактор

Др Марија Ђинђић, научни сарадник, помоћни редактор

Мр Мирјана Гочанин, истраживач-сарадник, обрађивач

Др Наташа Вуловић, научни сарадник, помоћни редактор

Др Ненад Ивановић, научни сарадник, обрађивач

Др Владан Јовановић, научни сарадник, редактор

Др Марина Спасојевић, научни сарадник, обрађивач

Мр Марија Милосављевић-Тодоровић, истраживач-сарадник, обрађивач

мастер Бојана Томић, истраживач-сарадник, обрађивач

Др Данијела Станић, научни сарадник, обрађивач

Др Драгана Цвијовић, истраживач-сарадник, обрађивач

Данијела Радоњић, истраживач-сарадник, обрађивач

Др Милица Стојановић, истраживач-сарадник, обрађивач

мастер Наташа Миланов, истраживач-сарадник, обрађивач

Др Александра Марковић, научни сарадник, редактор

Мр Ана Миленковић, истраживач-сарадник, обрађивач

Ивана Маринковић Мандићистраживач-сарадник, обрађивач

Др Милена Јакић,  научни сарадник, обрађивач

Др Јованка Милошевић, истраживач-сарадник, технички уредник

мастер Анета Спасојевић, истраживач-сарадник, обрађивач

Др Светлана Слијепчевић, научни сарадник, обрађивач

Др Слободан Новокмет, истраживач-сарадник, обрађивач

мастер Јована Јовановић, истраживач-сарадник, обрађивач

Др Ана Мацановић, научни сарадник,  обрађивач

мастер Вукашин Стојиљковић, истраживач-сарадник

мастер Вања Миљковић, истраживач-сарадник

мастер Маријана Богдановић, истраживач-сарадник

мастер Никола Санковић, истраживач-сарадник

мастер Бојана Тодић, истраживач-приправник

 

Дијалектолошка истраживања српског језичког простора

Проф. др Софија Милорадовић - научни саветник

Др Јованка Радић -  научни саветник

Др Станислав Станковић - истраживач-сарадник

Др Марина Јуришић - научни сарадник

Др Драгана Радовановић - научни сарадник

Др Мирјана Петровић-Савић - научни сарадник

Др Бранкица Марковић - истраживач-сарадник

Мр Веселин Петровић - истраживач-сарадник

Др Јелена Капустина - истраживач-сарадник

Др Ана Савић-Грујић - научни сарадник

Др Зоран Симић - научни сарадник

Др Тања Милосављевић -  истраживач-сарадник

Др Биљана Савић - истраживач-сарадник

Мастер Јована Бојовић Манић - истраживач-сарадник

 

Опис и стандардизација савременог српског језика

Др Ђорђе Оташевић - виши научни сарадник

Др Марина Николић - научни сарадник

Мр Олга Сабо - истраживач-сарадник

Мастер Весна Ђорђевић - истраживач-сарадник

 

Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције

Сарадници у радном односу

Др Јованка Радић,  научни саветник, руководилац Пројекта

Др Виктор Савић - научни сарадник

Мастер Ивана Чанчар - истраживач-сарадник

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику