ПОСЕТА ИНСТИТУТУ ЗА СЛАВИСТИКУ ПАН

ПОСЕТА ИНСТИТУТУ ЗА СЛАВИСТИКУ ПАН

ПОСЕТА ИНСТИТУТУ ЗА СЛАВИСТИКУ ПАН

 

                Сараднице Института за српски језик САНУ, др Стана Ристић и др Ивана Лазић Коњик, биле су од 1. до 7. октобра 2017. године у Варшави у научно-истраживачкој посети Институту за Славистику ПАН, у оквиру заједничког пројекта Института за славистику ПАН и Института за српски језик САНУ Кључни концепти српске и пољске аксиосфере на словенском плану (The key concepts of the Serbian and Polish axiospheres in the Slavic perspective), који се реализује на основу Споразума о сарадњи акдемија наука ове две земље. Домаћин им је била др Дорота Пазио-Влазловска (dr Dorota Pazio-Wlazłowska), заменик директора Института за Славистику ПАН и руководилац поменутог заједничког пројекта с пољске стране.

                Сараднице су са др Доротом Пазио-Влазловском разговарале о досадашњим резултатима рада, као и о будућем раду на заједничком пројекту. Планиране су активности у вези са основним задатком пројекта, обрадом базичних концепата пољске и српске аксиосфере на ширем плану словенских језика, договорена је даља динамика рада и концепти који ће бити описивани.

                На позив домаћина, сараднице су присуствовале традиционалној церемонији отварања нове школске године Института за славистику ПАН (у којем се организују докторске студије за будуће слависте), коју је отворила директор овог Института проф. Ана Зелинска (prof. Anna Zielińska). Такође су присуствовале предавању проф. др Ришарда Гжешика (prof. dr hab. Ryszard Grzesik) под насловом Wielkie Morawy podstawą średniowiecznej tradycji historycznej państw Europy Środkowej, czyli do czego prowadzi praca nad dysertacją doktorską, које је одржано том приликом.

                Љубазношћу и залагањем домаћина др Дороте Пазио-Влазловске, сараднице су обишле Библиотеку Института за славистику и Универзитетску библиотеку у којима постоји значајан фонд књига и лексикографких публикација на српском језику, које су том приликом разгледале. 


Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику