Скуп "Словенска терминологија данас"

Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас

Београд, 11–13. маја 2016. године

 

На састанку Комисије за терминологију Међународног комитета слависта, који је одржан у Кијеву 21. априла 2015. године, прихваћена је идеја да се следећи састанак Комисије и научни скуп посвећен словенској терминологији одржи у мају 2016. године у Београду. Научно веће Института за српски језик САНУ усвојило је предлог да Институт буде домаћин тога скупа, предложивши, истовремено, да се од Одељења језика и књижевности САНУ, Одељења књижевности и умјетности Академије наука и умјетности Републике Српске и Матице српске, као знаменитих научних установа са којима Институт већ дуго остварује плодоносну научну сарадњу, а имајући у виду и значај будуће конференције, затражи да они буду суорганизатори скупа. Пошто су се све три установе одазвале позиву Института за српски језик САНУ, подржавши суорганизаторство, установљен је организациони одбор и усвојени су назив и теме скупа. Одлучено је да се скуп одржи у форми међународног научног симпозијума под називом „Словенска терминологија данас“. Одржавање тог симпозујума део је програма обележавања 175 година од оснивања Друштва српске словесности, данас Српске академије наука и уметности.

 Именовани су следећи чланови организационог одбора: Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић, др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович Шчербин и др Владан Јовановић.

Тематску окосницу симпозијума чине следеће области:

Лингвистичка терминологија у словенском језичком свету,

Проблеми стандардизације термина као дела књижевнојезичке норме у словенским језицима,

Терминолошка питања у прошлости и садашњости,

Термин у лексичком систему,

Савремене лингвистичке теорије у терминолошким истраживањима;

Когнитивни приступ у терминологији; Научна лингвоконцептологија; Специјална концептографија,

Упоредна и вишејезична терминологија и терминографија,

Интернационализација и национализација у терминологији словенских језика,

Функционална раслојеност терминолошког израза – научна, професионална (стручна) и специјална лексика духовне и материјалне културе у народним говорима,

Словенска теоријска и практична терминографија,

Електронске терминолошке базе података и њихова примена у терминологији и терминографији словенских језика; Терминолошки сајтови и портали (Инфотерм, Славтерм, Ростерм, www.term-in-org и др.),

Специјализоване установе и центри за терминолошку делатност,

Терминологија и језици специјалне намене.

 

Напомена: Теме које су овде предложене не сужавају област опште тематске области, па их не треба схватити као заокружен и коначан списак.

 

Радни језици симпозијума су сви словенски језици.

Планира се објављивање реферата у зборнику који ће бити припремљен после одржаног симпозијума.

Трошкове превоза и смештаја сносе сами учесници.

Првог дана симпозијума биће одржан и састанак чланова Терминолошке комисије Међународног славистичког комитета по програму Комисије. Поред чланова Комисије, на симпозијуму ће учествовати домаћи филолози за разне области лингвистичких истраживања, будући да терминологија представља важан сегмент номенклатуре сваке појединачне науке, области, дисциплине, па тако и лингвистике у целини. Верујемо да ће овај скуп имати вишеструк значај – пре свега за нас као домаћине, јер ће се под нашим кровом чути оно што је најактуелније у проучавању терминологије у словенском свету и, на другој страни, том свету представиће се стање српске терминологије из угла више лингвистичких дисциплина. Из реферата ће се стећи непосредан увид у сличности и разлике у приступу овој проблематици, ономе што је урађено и што треба урадити у сваком од словенских језика, о језичким и изванјезичким процесима у терминолошким системима словенских језика, затим увид у школе и традиције из којих се конкретна знања црпу, лексикографске подухвате итд. С обзиром на славистичку природу скупа, планирано је да теме у првом реду буду посвећене дескриптивним, нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и у њеној историји.  

 

 

 


Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику