Речник САНУ

Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ


О ПРОЈЕКТУ

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
Др Рада Стијовић


САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

 Др Рада Стијовић, научни саветник, редактор и руководилац Пројекта
Др Стана Ристић, 
научни саветник, редактор, пензионер 
Академик Милосав Тешић, редактор
Мр Љиљана Ного, истраживач сарадник, редактор, пензионер
Др Радмила Жугић, научни саветник, помоћни редактор
Мр Васа Павковић, истраживач-сарадник, редактор
Мр Радојка Вуксановић, истраживач-сарадник, редактор
Др Неђо Јошић, научни сарадник, редактор
Мр Милорад Симић, истраживач-сарадник, редактор, пензионер
Мр Милица Вујанић, истраживач-сарадник, редактор, пензионер
Др Ружица Бајић, научни сарадник, помоћни редактор
Др Драгана Ратковић, виши научни сарадник, помоћни редактор
Др Ивана Лазић-Коњик, виши научни сарадник, редактор
Др Марија Ђинђић, научни сарадник, помоћни редактор
Мр Мирјана Гочанин, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Наташа Вуловић, научни сарадник, помоћни редактор
Др Ненад Ивановић, научни  сарадник, обрађивач
Др Владан Јовановић, научни сарадник, редактор
Др Марина Спасојевић, научни сарадник, обрађивач
Мр Марија Милосављевић-Тодоровић, истраживач-сарадник, обрађивач
мастер Бојана Томић, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Данијела Станић, научни сарадник, обрађивач
Др Драгана Цвијовић, истраживач-сарадник, обрађивач
Данијела Радоњић, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Милица Стојановић, истраживач-сарадник, обрађивач
Мастер Наташа Миланов, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Александра Марковић, научни сарадник, редактор
Мр Ана Миленковић, истраживач-сарадник, обрађивач
Ивана Маринковић Мандић, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Милена Јакић, научни сарадник, обрађивач
Др Јованка Милошевић, истраживач-сарадник, технички уредник
Мастер Анета Спасојевић, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Светлана Слијепчевић, научни сарадник, обрађивач
Др Слободан Новокмет, истраживач-сарадник, обрађивач
Мастер Јована Јовановић, истраживач-сарадник , обрађивач
Др Ана Мацановић, научни сарадник , обрађивач
Мастер Вукашин Стојиљковић, истраживач-сарадник
Мастер Вања Миљковић, истраживач-сарадник
Мастер Маријана Богдановић, истраживач-сарадник
Мастер Никола Санковић, истраживач-сарадник

Мастер Бојана Тодић, истраживач-приправник

 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ
Проф. др Милица Радовић-Тешић
, редактор
Проф. др Никола Рамић, редактор
 Др Бојана Милосављевић, редактор

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику