Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика

О ПРОЈЕКТУ
.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
академик Александар Лома

академик Александар Лома

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ
Др Јасна Влајић-Поповић 
- научни саветник
Др Марта Бјелетић 
-  научни саветник
Др Снежана Петровић 
-  научни саветник
Др Маја Калезић 
- научни сарадник
Др Марија Вучковић 
- научни сарадник
Др Јелена Јанковић 
- истраживач-сарадник
Др Жељко Степановић 
- истраживач-сарадник
Др Ана Тешић 
- истраживач-сарадник
Соња Манојловић - истраживач-приправник

СПОЉНИ САРАДНИЦИ
 Др Орсат Лигорио
 
Орсат Лигорио

Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ


О ПРОЈЕКТУ

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
Др Рада Стијовић


САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ

 Др Рада Стијовић, научни саветник, редактор и руководилац Пројекта
Др Стана Ристић, 
научни саветник, редактор, пензионер 
Академик Милосав Тешић, редактор
Мр Љиљана Ного, истраживач сарадник, редактор, пензионер
Др Радмила Жугић, научни саветник, помоћни редактор
Мр Васа Павковић, истраживач-сарадник, редактор
Мр Радојка Вуксановић, истраживач-сарадник, редактор
Др Неђо Јошић, научни сарадник, редактор
Мр Милорад Симић, истраживач-сарадник, редактор, пензионер
Мр Милица Вујанић, истраживач-сарадник, редактор, пензионер
Др Ружица Бајић, научни сарадник, помоћни редактор
Др Драгана Ратковић, виши научни сарадник, помоћни редактор
Др Ивана Лазић-Коњик, виши научни сарадник, редактор
Др Марија Ђинђић, научни сарадник, помоћни редактор
Мр Мирјана Гочанин, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Наташа Вуловић, научни сарадник, помоћни редактор
Др Ненад Ивановић, научни  сарадник, обрађивач
Др Владан Јовановић, научни сарадник, редактор
Др Марина Спасојевић, научни сарадник, обрађивач
Мр Марија Милосављевић-Тодоровић, истраживач-сарадник, обрађивач
мастер Бојана Томић, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Данијела Станић, научни сарадник, обрађивач
Др Драгана Цвијовић, истраживач-сарадник, обрађивач
Данијела Радоњић, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Милица Стојановић, истраживач-сарадник, обрађивач
Мастер Наташа Миланов, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Александра Марковић, научни сарадник, редактор
Мр Ана Миленковић, истраживач-сарадник, обрађивач
Ивана Маринковић Мандић, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Милена Јакић, научни сарадник, обрађивач
Др Јованка Милошевић, истраживач-сарадник, технички уредник
Мастер Анета Спасојевић, истраживач-сарадник, обрађивач
Др Светлана Слијепчевић, научни сарадник, обрађивач
Др Слободан Новокмет, истраживач-сарадник, обрађивач
Мастер Јована Јовановић, истраживач-сарадник , обрађивач
Др Ана Мацановић, научни сарадник , обрађивач
Мастер Вукашин Стојиљковић, истраживач-сарадник
Мастер Вања Миљковић, истраживач-сарадник
Мастер Маријана Богдановић, истраживач-сарадник
Мастер Никола Санковић, истраживач-сарадник

Мастер Бојана Тодић, истраживач-приправник

 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ
Проф. др Милица Радовић-Тешић
, редактор
Проф. др Никола Рамић, редактор
 Др Бојана Милосављевић, редактор

Дијалектолошка истраживања српског језичког простора


О ПРОЈЕКТУ

 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
академик Слободан Реметић

 

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ
Проф. др Софија Милорадовић
 -
научни саветник
Др Јованка Радић -  научни саветник
Др Станислав Станковић - истраживач-сарадник
Др Марина Јуришић - научни сарадник
Др Драгана Радовановић - научни сарадник
Др Мирјана Петровић-Савић - научни сарадник
Др Бранкица Марковић - истраживач-сарадник
Мр Веселин Петровић - истраживач-сарадник
Др Јелена Капустина - истраживач-сарадник
Др Ана Савић-Грујић - научни сарадник
Др Зоран Симић - научни сарадник
Др Тања Милосављевић - истраживач-сарадник

Др Биљана Савић - истраживач-сарадник

Мастер Јована Бојовић Манић - истраживач-сарадник

 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ
Проф. др Драгољуб Петровић
 - пензионер
Проф. др Недељко Богдановић - пензионер
Проф. др Мато Пижурица - пензионер
Проф. др Јордана Марковић
Проф. др Љиљана Недељков
Проф. др Љубисав Ћирић
Проф. др Жарко Бошњаковић
Доц. др Гордана Драгин
Проф. др Радивоје Младеновић
Др Мирјана Илић
Мр Александра Лончар-Раичевић
Мр Татјана Трајковић
Др Радоје Банковић
Др Голуб Јашовић
мастер Данка Урошевић

Опис и стандардизација савременог српског језика


О ПРОЈЕКТУ

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
проф. др Срето Танасић

 

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ
Др Ђорђе Оташевић - виши научни сарадник
Др Марина Николић - научни  сарадник
Мр Олга Сабо - истраживач-сарадник
Мастер Весна Ђорђевић - истраживач-сарадник

 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ
Проф. др Предраг Пипер
,
редовни члан САНУ
Проф. др Мирослав Николић, редовни професор
Проф. др Људмила Поповић, редовни професор
Проф. др Рајна Драгићевић, редовни професор
Доц. др Дојчило Војводић, ванредни професор
Др Биљана Марић, асистент
Др Митра Рељић, асистент
Др Гордана Димковић Телебаковић, редовни професор
Др Софија Мићић, редовни професор

Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српскословенског јеванђељског речника

О ПРОЈЕКТУ

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
Др Јованка Радић

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ
Др Јованка Радић,
  научни саветник, руководилац Пројекта
Др Виктор Савић - научни сарадник

Мастер Ивана Чанчар - истраживач-сарадник


СПОЉНИ САРАДНИЦИ
Др Гордана Јовановић
, редовни професор Филолошког факултета у Београду (у пензији)
Др Љиљана Јухас-Георгиевска, редовни професор Филолошког факултета у Београду
Др Вања Станишић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду
Мр Миланка Убипарип, истраживач сарадник
Мр Радмила Ковачевић, истраживач сарадник

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику