Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа

Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа- Зборник научних радова

Свети Ћирило и Методије 863-2013

ОБРЕТЕЊЕ МОШТИЈУ
СВ. КЛИМЕНТА РИМСКОГ, ДЕТАЉ:
СВЕТИ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ,
МЕНОЛОГ ВАСИЛИЈА II МАКЕДОНЦА
(VATICANUS GRAECUS 1613)

Синтакса пасива у савременом српском језику

Срето Танасић, Синтакса пасива у савременом српском језику, Београд 2014.

Монографија у дигиталном издању

Ка изворима речи

Институт за српски језик САНУ, Ка изворима речи, тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд 2013.

Библиографија у часопису "Јужнословенски филолог"

Ана Голубовић, Библиографија у часопису "Јужнословенски филолог", Београд 2013.

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику