Опис и стандардизација савременог српског језика

Опис и стандардизација савременог српског језика


О ПРОЈЕКТУ

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
проф. др Срето Танасић

 

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ
Др Ђорђе Оташевић - виши научни сарадник
Др Марина Николић - научни  сарадник
Мр Олга Сабо - истраживач-сарадник
Мастер Весна Ђорђевић - истраживач-сарадник

 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ
Проф. др Предраг Пипер
,
редовни члан САНУ
Проф. др Мирослав Николић, редовни професор
Проф. др Људмила Поповић, редовни професор
Проф. др Рајна Драгићевић, редовни професор
Доц. др Дојчило Војводић, ванредни професор
Др Биљана Марић, асистент
Др Митра Рељић, асистент
Др Гордана Димковић Телебаковић, редовни професор
Др Софија Мићић, редовни професор

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику