Обрада старих српских писаних споменика

Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српскословенског јеванђељског речника

О ПРОЈЕКТУ

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
Др Јованка Радић

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ
Др Јованка Радић,
  научни саветник, руководилац Пројекта
Др Виктор Савић - научни сарадник

Мастер Ивана Чанчар - истраживач-сарадник


СПОЉНИ САРАДНИЦИ
Др Гордана Јовановић
, редовни професор Филолошког факултета у Београду (у пензији)
Др Љиљана Јухас-Георгиевска, редовни професор Филолошког факултета у Београду
Др Вања Станишић, ванредни професор Филолошког факултета у Београду
Мр Миланка Убипарип, истраживач сарадник
Мр Радмила Ковачевић, истраживач сарадник

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику