Контакт

Кнез Михаилова 36, 11.000 Београд, Србија

 Директор:   

Др Јасна Влајић Поповић, научни саветник   

+381 11 2180 248     

Централа: +381 11 2181 383   

Библиотека: +381 11 2635 590  

Тел/факс: +381 11 2183 175     

e-mail: isj@isj.sanu.ac.rs

 

Чланови Управног одбора Института за српски језик САНУ

Проф. др Злата Бојовић, дописни члан САНУ  (председник)

Проф. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ (члан)

Проф. др Мато Пижурица, редовни професор (члан)

Др Јованка Радић, научни саветник (члан)

Др Марија Ђинђић, научни сарадник (члан)

 

Председник Научног већа

др Марта Бјелетић,  научни саветник

Регистарски број: 6014000749

Матични број: 07017936

ПИБ: 100042827

Шифра делатности: 73202

 

 

 

Чланови Научног већа Института за српски језик САНУ

1.Др Марта Бјелетић, научни саветник (председник)

2. Академик Иван Клајн

3. Академик Александар Лома

4. Академик Предраг Пипер

5. Др Радмила Жугић, научни саветник

6. Др Јасна Влајић-Поповић, научни саветник

7. Проф. др Софија Милорадовић, научни саветник

8. Др Јованка Радић, научни саветник

9. Др Снежана Петровић,  научни саветник

10. Др Ђорђе Оташевић, виши научни сарадник

11. Др Рада Стијовић, научни саветник

12. Др Маја Калезић, научни сарадник

13. Др Ивана Лазић-Коњик, виши научни сарадник

14. Др Драгана Ратковић, научни сарадник

15. Др Марина Николић, научни сарадник

16. Др Драгана Радовановић, виши научни сарадник

17. Др Владан Јовановић, научни сарадник

18. Др Мирјана Петровић-Савић, научни сарадник

19. Др Марина Јуришић, научни сарадник

20. Др Марија Вучковић, научни сарадник

21. Др Ненад Ивановић, научни сарадник

22. Др Виктор Савић, научни сарадник

23. Др Марија Ђинђић, научни сарадник

24. Др Ружица Левушкина, научни сарадник

25. Др Неђо Јошић, научни сарадник

26. Др Данијела Станић, научни сарадник

27. Др Марина Спасојевић, научни сарадник

28. Др Наташа Вуловић, научни сарадник

29. Др Александра Марковић, научни сарадник

30. Др Светлана Слијепчевић, научни сарадник

31.Др Милена Јакић,  научни сарадник

32.Др Ана Мацановић, научни сарадник

33.Др Ана Савић-Грујић - научни сарадник

34. Др Зоран Симић - научни сарадник

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику