Етимолошка истраживања

Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика

О ПРОЈЕКТУ
.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
академик Александар Лома

академик Александар Лома

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ
Др Јасна Влајић-Поповић 
- научни саветник
Др Марта Бјелетић 
-  научни саветник
Др Снежана Петровић 
-  научни саветник
Др Маја Калезић 
- научни сарадник
Др Марија Вучковић 
- научни сарадник
Др Јелена Јанковић 
- истраживач-сарадник
Др Жељко Степановић 
- истраживач-сарадник
Др Ана Тешић 
- истраживач-сарадник
Соња Манојловић - истраживач-приправник

СПОЉНИ САРАДНИЦИ
 Др Орсат Лигорио
 
Орсат Лигорио

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику