Дијалектолошка истраживања

Дијалектолошка истраживања српског језичког простора


О ПРОЈЕКТУ

 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
академик Слободан Реметић

 

САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ
Проф. др Софија Милорадовић
 -
научни саветник
Др Јованка Радић -  научни саветник
Др Станислав Станковић - истраживач-сарадник
Др Марина Јуришић - научни сарадник
Др Драгана Радовановић - научни сарадник
Др Мирјана Петровић-Савић - научни сарадник
Др Бранкица Марковић - истраживач-сарадник
Мр Веселин Петровић - истраживач-сарадник
Др Јелена Капустина - истраживач-сарадник
Др Ана Савић-Грујић - научни сарадник
Др Зоран Симић - научни сарадник
Др Тања Милосављевић - истраживач-сарадник

Др Биљана Савић - истраживач-сарадник

Мастер Јована Бојовић Манић - истраживач-сарадник

 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ
Проф. др Драгољуб Петровић
 - пензионер
Проф. др Недељко Богдановић - пензионер
Проф. др Мато Пижурица - пензионер
Проф. др Јордана Марковић
Проф. др Љиљана Недељков
Проф. др Љубисав Ћирић
Проф. др Жарко Бошњаковић
Доц. др Гордана Драгин
Проф. др Радивоје Младеновић
Др Мирјана Илић
Мр Александра Лончар-Раичевић
Мр Татјана Трајковић
Др Радоје Банковић
Др Голуб Јашовић
мастер Данка Урошевић

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику