Библиографија у часопису "Јужнословенски филолог"

Ана Голубовић, Библиографија у часопису "Јужнословенски филолог", Београд 2013.

Српскословенски речник јеванђеља

Виктор Савић, Српскословенски речник јеванђеља, Београд 2007.

Ономастика Качера

Миодраг Јаћимоцић, Драгољуб Петровић, Ономастика Качера, Београд 2003.

Историјска семантика глагола ударања у српском језику

Јасна Влајић-Поповић, Историјска семантика глагола ударања у српском језику, Београд 2002.

Дигитално издање

 

Именице с префиксима у српском језику

Милица Радовић-Тешић, Именице с префиксима у српском језику, Београд 2002.

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику