Вести

Одбор за стандардизацију српског језика

 

Поводом учесталих текстова у неким средствима информисања, у којима се неосновано и неаргументовано нападају институције које се баве српским језиком и Одбор за стандардизацију српског језика због ускраћивања подршке језичкој страни политике родне равноправности, Комисија за решавање хитних и неодложних питања Одбора за стандардизацију српског језика на своме састанку од 20. октобра 2017. године донела је

Саопштење

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

Београд, Кнез Михаилова број 36

 

 

 

 

Број: 325-04/2017

Београд: 19.10.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСЕТА ИНСТИТУТУ ЗА СЛАВИСТИКУ ПАН

ПОСЕТА ИНСТИТУТУ ЗА СЛАВИСТИКУ ПАН

 

                Сараднице Института за српски језик САНУ, др Стана Ристић и др Ивана Лазић Коњик, биле су од 1. до 7. октобра 2017. године у Варшави у научно-истраживачкој посети Институту за Славистику ПАН, у оквиру заједничког пројекта Института за славистику ПАН и Института за српски језик САНУ Кључни концепти српске и пољске аксиосфере на словенском плану (The key concepts of the Serbian and Polish axiospheres in the Slavic perspective), који се реализује на основу Споразума о сарадњи акдемија наука ове две земље. Домаћин им је била др Дорота Пазио-Влазловска (dr Dorota Pazio-Wlazłowska), заменик директора Института за Славистику ПАН и руководилац поменутог заједничког пројекта с пољске стране.

Етимолошки симпозијум у Брну 2017.

Етимолошки симпозијум у Брну 2017.

 

Etymologické symposion Brno 2017Etymologický výzkum češtiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecnělingvistické, Брно, 12–14. 9. 2017.

 

Етимолошки симпозијум Брно 2017 – Етимолошка истраживања чешког језика: из словенске, индоевропске и општелингвистичке перспективе, у организацији Етимолошког одељења Института за чешки језик Академије наука Чешке Републике и под покровитељством председнице АНЧР, проф. др Еве Зажималове, начелника Јужноморавске области, др Бохумила Шимека, и Чешког комитета слависта, одржан је у Брну од 12. до 14. септембра 2017. године.

Млади слависти у посети Институту

У четвртак 7. септембра 2017. године у посету Институту за српски језик САНУ дошли су студенти, млади слависти из Украјине, Аустрије, Бугарске, Француске, Немачке, Словачке, Велике Британије и Италије. Слависте су поздравили представници институтских пројеката и упознали их са радом на пројектима у Институту. Гости су поделили своја искуства о учењу српског језика и раду са српским лекторима на својим универзитетима. Овакви сусрети су значајни за успостављање сарадње и одржавање везе са центрима где се српски језик учи и изучава.

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику