Вести

Сарадници Института на јубилеју Народне библиотеке „Ресавска школа“

Свечано обележен златни јубилеј  Народне библиотеке „Ресавска школа“

           

            Народна библиотека „Ресавска школа“, најстарија установа културе у Горњој Ресави, основана одлуком Скупштине општине Деспотовац 1966. године, у четвртак, 8. децембра, прославила је златни јубилеј – 50 година рада.

Конференција EUROJOS-XII Słownik językowy – leksykon – encyklopediaw perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadów, Лублин, 7-9. XII 2016.

У Пољској у Лублину, од 7. до 9. децембра текуће године, одржана је конференција међународног етнолингвистичког пројекта ЕУРОЈОС под насловом Речник језички – лексикон – енциклопедија у предстојећим компаративним истраживањима о Словенима и њиховим суседима. Пројекат ЕУРОЈОС (Језичка и културна слика света Словена и њихових суседа) започео је 2001. год. под руководством професора Јежи Бартмињског, 2008. год. је обновљена и представљена његова концепција,а од 2009. год. пројекат је постао део истраживачког програма Института за славистику Пољске академије наука.

Годишња скупштина Одбора за стандардизацију српског језика

У Београду је 6. децембра 2016. године, у САНУ, одржана годишња скупштина Одбора за стандардизацију српског језика. Скупштину је водио академик Иван Клајн, председник Одбора. Скупштини су поред чланова Одбора присуствовали и председници и секретари његових комисија, други лингвисти ио  бројни новинари.

Број: 157-03/2016

Београд: 09.12.2016.

 

На основу члана 50 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и Одлуке о покретању отвореног поступка, или јавне набавке малих вредности бр. 157-1/2016 од 07.12.2016. године, Институт за српски језик САНУ, Београд, Кнеза Михаилова 36 објављује:

 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. 157/2016

 

 

 Одбор за доделу Награде  "ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ", на састанку одржаном 23. 11. 2016. године, донео је одлуку да награди два аутора, Наташу Вуловић и Владимира Поломца. Награда је припала Наташи Вуловић за књигу Српска фразеологија и религија (Лингвокултуролошка истраживања) и Владимиру Поломцу за књигу Језик повеља и писама Српске деспотовине.

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику