Вести

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

Београд, Кнез Михаилова број 36

 

 

 

 

Број: 325-04/2017

Београд: 19.10.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСЕТА ИНСТИТУТУ ЗА СЛАВИСТИКУ ПАН

ПОСЕТА ИНСТИТУТУ ЗА СЛАВИСТИКУ ПАН

 

                Сараднице Института за српски језик САНУ, др Стана Ристић и др Ивана Лазић Коњик, биле су од 1. до 7. октобра 2017. године у Варшави у научно-истраживачкој посети Институту за Славистику ПАН, у оквиру заједничког пројекта Института за славистику ПАН и Института за српски језик САНУ Кључни концепти српске и пољске аксиосфере на словенском плану (The key concepts of the Serbian and Polish axiospheres in the Slavic perspective), који се реализује на основу Споразума о сарадњи акдемија наука ове две земље. Домаћин им је била др Дорота Пазио-Влазловска (dr Dorota Pazio-Wlazłowska), заменик директора Института за Славистику ПАН и руководилац поменутог заједничког пројекта с пољске стране.

Етимолошки симпозијум у Брну 2017.

Етимолошки симпозијум у Брну 2017.

 

Etymologické symposion Brno 2017Etymologický výzkum češtiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecnělingvistické, Брно, 12–14. 9. 2017.

 

Етимолошки симпозијум Брно 2017 – Етимолошка истраживања чешког језика: из словенске, индоевропске и општелингвистичке перспективе, у организацији Етимолошког одељења Института за чешки језик Академије наука Чешке Републике и под покровитељством председнице АНЧР, проф. др Еве Зажималове, начелника Јужноморавске области, др Бохумила Шимека, и Чешког комитета слависта, одржан је у Брну од 12. до 14. септембра 2017. године.

Млади слависти у посети Институту

У четвртак 7. септембра 2017. године у посету Институту за српски језик САНУ дошли су студенти, млади слависти из Украјине, Аустрије, Бугарске, Француске, Немачке, Словачке, Велике Британије и Италије. Слависте су поздравили представници институтских пројеката и упознали их са радом на пројектима у Институту. Гости су поделили своја искуства о учењу српског језика и раду са српским лекторима на својим универзитетима. Овакви сусрети су значајни за успостављање сарадње и одржавање везе са центрима где се српски језик учи и изучава.

Сарадници Института у Бечу

 

Сарадници Института за српски језик САНУ били су 24. маја 2017. године гости Аустријског центра за дигиталну хуманистику у Бечу (The Austrian Centre for Digital Humanities  ‒ ACDH), где их је примио дирeктор центра проф. Карлхајнц Мeрт (Karlheinz Mörth).

Актуелне информације

Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Захвалница Институту од Народне библиотеке "Ресавска школа"
Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


Institut za srpski jezik

О српском језику