Вести

 

У оквиру циклуса предавања Српска лингвистика данас, који је  део програма обележавања 175-годишњице оснивања Друштва српске словесности, проф. др Срето Танасић, научни саветник Института за српски језик САНУ, одржао је 6. јуна 2016. године предавање под  називом Српска граматика данас.

Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас 11–13. маја 2016. године

(Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Академија наука и умјетности Републике Српске, Матица српска)

 

На Mеђународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас изложено је 60 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Републике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке, Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.

Међународни научни симпозијум СЛОВЕНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА ДАНАС

11-13. мај 2016. године, Београд

Комплетан програм симпозијума можете погледати овде.

 

У оквиру циклуса предавања Српска лингвистика данас, који је  део програма обележавања 175-годишњице оснивања Друштва српске словесности,  др Јасна Влајић-Поповић, научни саветник Института за српски језик САНУ, одржала је 4. априла 2016. године предавање под  називом Етимологија српског језика данас.

Пети састанак Европске мреже за електронску лексикографију

Пети састанак Европске мреже за електронску лексикографију (ENeL) одржан је од 31. марта до 1. априла 2016. у просторијама Института за примењену лингвистику Универзитета Помпеу Фабра у Барселони. Европска мрежа за електронску лексикографију је један од пројеката Европске мреже за сарадњу у науци и технологији (COST). Пројекат има за циљ да усагласи европска истраживања на пољу електронске лексикографије и допринесе њиховом развоју.У акцији учествује тридесет земаља, а представници Србије су Снежана Петровић (Институт за српски језик САНУ) и Тома Тасовац (Центар за дигиталне хуманистичке науке), чланови руководећег тела, и Ана Тешић, Жељко Степановић и Соња Манојловић (Институт за српски језик САНУ).

Актуелне информације

Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Научног већа Института за српски језик САНУ


Institut za srpski jezik

О српском језику